TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Musisz szybko obniżyć awaryjność parku maszynowego bez wydawania dużych pieniędzy
 • Chcesz skutecznie przewidywać zbliżające się awarie maszyn i urządzeń energetycznych i unikać ich poważnych skutków
 • Chcesz zastosować najlepsze praktyki redukcji awarii z polskich fabryk, które z sukcesem wdrożyły plan "0 awarii"

Weź udział w warsztatach, które zagwarantują Ci praktyczną wiedzę na temat szybkiego i skutecznego zapobiegania awariom w Utrzymaniu Ruchu:

Warsztaty certyfikowane przez Redakcję "Służb Utrzymania Ruchu"

Jak zbliżyć się do stanu "0 awarii" w Utrzymaniu Ruchu?

(warsztaty praktyczne dla szefów UR + analiza przypadków + gotowa dokumentacja i arkusze danych + konsultacje)

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:

 • Jak "krok po kroku" analizować zagregowane dane na temat awarii i problemów poszczególnych maszyn w Utrzymaniu Ruchu, aby zapobiegać ich powtórkom
 • Które sposoby wczesnego wykrywania uszkodzeń są najskuteczniejsze - które z usterek można wykryć w stadium przed awaryjnym i na jakie symptomy zwracać uwagę
 • Jakie są najlepsze praktyki fabryk, które niezawodnie realizują plan "0 awarii", czyli spółek-córek światowych koncernów w Polsce
 • Jakich prostych diagnostycznych przyrządów pomocniczych warto używać w Utrzymaniu Ruchu i jak zmaksymalizować ich skuteczność, aby zbliżyć się do planu "0 awarii"
 • W oparciu o jakie parametry zaplanować częstotliwość przeglądów, aby były efektywne i nie kolidowały z planami produkcyjnymi
 • Jak modyfikować i projektować linie produkcyjne, aby móc szybko diagnozować usterki
 • Czego żądać od dostawcy lub serwisanta przy zakupie nowych maszyn i części zamiennych, żeby podczas eksploatacji szybko diagnozować usterki

Z warsztatów wyjadą Państwo z:

 • Wzorcowymi kartami do raportowania awarii i anomalii na maszynach i urządzeniach peryferyjnych w sposób, który pozwoli Wam wyciągnąć prawidłowe wnioski dla prewencji
 • Praktycznymi dokumentami dla pracowników Utrzymania Ruchu:
  • instrukcjami i wzorcami kart kontroli przed każdą zmianą
  • checklistą dla przeglądu podstawowych elementów maszyny przed każdym rozpoczęciem zlecenia produkcyjnego
  • listami z wyszczególnieniem newralgicznych punktów maszyny, które nie mogą ulec uszkodzeniu
  • przykładami treści na tablicach przy maszynach strategicznych
 • Wzorcową dokumentacją, dzięki której przeprowadzisz prawidłowy plan przeglądów i odpowiednio zbierzesz strategiczne wnioski
 • Przykładami planów prewencyjnych dla maszyn krytycznych

Program warsztatów:

1. Śledzenie i analiza przyczyn awarii - jak ją wykorzystywać w diagnostyce uszkodzeń maszyn?

 • Raportowanie napraw i czasu trwania awarii maszyn – jakich danych na temat uszkodzenia należy bezwzględnie żądać od pracowników, żeby dowiedzieć się, gdzie tkwią główne źródła powstawania kosztów utrzymania ruchu? Przykłady kart do raportowania awarii i anomalii na maszynach i urządzeniach peryferyjnych.
 • W jaki sposób klasyfikować awarie parku maszynowego – jaką typologię uszkodzeń technicznych warto stosować, żeby móc precyzyjnie zanalizować usterkę oraz na jakie symptomy awarii należy koniecznie zwrócić uwagę?
 • Jak wygląda analiza Pareto dla zarządzania linią technologiczną – jak przygotować raport z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i jakie dane wziąć pod uwagę, żeby sprawdzić, które usterki powstają najczęściej i tym samym zredukować czas przestojów maszyn z tytułu awarii?
 • Metodologie rozwiązywania problemów wykorzystywane w polskich działach UR: 5 why, 8D, FMEA, Six Sigma – które z nich zdają egzamin i przynoszą najlepsze efekty w diagnostyce usterek – jak je stosować, żeby w jak najkrótszym czasie dojść do sedna problemu?
 • W jaki sposób do harmonogramu pracy działu UR wprowadzić cykliczne spotkania poświęcone analizie najczęstszych problemów maszyn i jaką przyjąć ich częstotliwość – w jakich działach UR sprawdzają się spotkania kwartalne, a kiedy zdecydowanie więcej korzyści osiąga się dzięki tygodniowym lub miesięcznym naradom?
 • WARSZTAT PRAKTYCZNY – Uczestnicy szkolenia na konkretnym przykładzie dokonają analizy oraz oceny uszkodzenia i stanu awaryjnego maszyny krytycznej.

2. Przegląd dobrych praktyk i wniosków z wdrażania metodologii TPM w polskich działach UR - jak funkcjonalnie wykorzystywać elementy TPM w swojej pracy?

 • Które elementy systemu TPM mają decydujący wpływ na prewencyjne utrzymanie ruchu i są najbardziej czytelne dla pracowników?
 • W jaki sposób zaangażować operatorów maszyn w autonomiczne utrzymanie ruchu i monitorowanie stanu maszyn? – przykłady instrukcji i wzorców kontroli przed każdą zmianą, przegląd podstawowych elementów maszyny przed każdym rozpoczęciem zlecenia produkcyjnego, listy z wyszczególnieniem newralgicznych punktów maszyny, które nie mogą ulec uszkodzeniu, tablice przy maszynach strategicznych.
 • Kto powinien odpowiadać za kontrolę obowiązków pracowników UR i Produkcji – czy przejmowanie odpowiedzialności przez kierownika działu UR lub zmianowych kierowników produkcyjnych spełnia swoją funkcję?
 • Opracowanie systemu planowania i wykonywania zadań – jak odpowiednio rozplanować zadania specjalistów UR i operatorów w zakresie obsługi technicznej, aby zminimalizować stosunek prac reaktywnych do planowanych?
 • Specjalnie dla uczestników warsztatów przedstawiamy przykłady rozwiązań z różnych zakładów produkcyjnych - w jaki sposób znane fabryki dokonują modyfikacji TPM na własne potrzeby

3. W jaki sposób planować przeglądy i inspekcje maszyn i urządzeń, aby wykryć możliwe uszkodzenie jeszcze przed potencjalną awarią?

 • Jaką perspektywę planowania przeglądów przyjąć, aby dopasować ją nie tylko do typu i awaryjności maszyny, ale też sezonowości produkcji i dostępności techników – co zrobić, aby nie zdarzały się drastyczne przesunięcia?
 • Kiedy - w przypadku nierównomiernego obciążenia maszyn - częstotliwość przeglądów określać na podstawie przebiegu, a kiedy krótkich mikro-przeglądów?
 • Jak efektywnie określać kolejność czynności podczas przeglądu, aby najmniej istotne, w razie konieczności pilnego uruchomienia produkcji, można było pominąć i przesunąć na inny termin? – przykłady efektywnych i nieefektywnych planów inspekcji maszyn.
 • Jak przygotować się do przeglądu maszyny, aby przebiegł sprawnie i bez zakłóceń? – przykłady wykorzystania dokumentów, takich jak lista części zamiennych, lista zadań planowanych, instrukcje przeglądowe dla pracowników, informacje z bazy awarii, karta przeglądów.
 • WARSZTAT PRAKTYCZNY – dokumentacja przeglądowa, czyli jakie są bezwzględne wymogi prawa w zakresie dokumentowania przeglądów i przygotowania wzorcowej procedury kontroli?

4. Jak skutecznie wykorzystywać różne rodzaje metod diagnostycznych w Utrzymaniu Ruchu w celu redukcji awarii?

 • Jakie efekty w redukcji awarii można osiągnąć stosując diagnostykę termowizyjną i wizualną celem maksymalizacji efektywności - które z usterek można wykrywać dzięki ich systematycznemu wykorzystywaniu i umiejętnej integracji?
 • Na jakich parametrach i sygnałach diagnostycznych bazuje się najczęściej w przypadku stosowania metod badawczych do monitorowania i diagnostyki maszyn?
 • Technologia pomiarów w diagnostyce maszyn i instalacjach przemysłowych z uwzględnieniem instalacji i rozdzielni energetycznych - praktyczne wskazówki przy dokonywaniu pomiarów, czyli jak prawidłowo interpretować wyniki, jakie są najczęściej popełniane błędy i jakie mogą być ich konsekwencje.
 • Jak rozpoznać stan zużycia łożysk w zależności od rozkładu drgań - jakie metody statystyczne wykorzystywać do bardziej precyzyjnego i czytelnego opracowania wyników pomiarów?
 • Przegląd systemów oczujnikowania maszyn pod względem eksploatacyjnym – jak efektywnie włączyć diagnostykę w system planowania przeglądów oraz remontów maszyn?
 • Tylko u nas! Przykłady praktycznego zastosowania diagnostyki w przemyśle - sposoby wyciągania wniosków i formułowania zaleceń po diagnostycznych.

5. Czego wymagać od dostawcy maszyny, żeby prewencyjnie zapobiegać uszkodzeniom parku maszynowego?

 • Sterowniki mikroprocesorowe CNC i PLC różnych firm (Siemens, Fanuc, Omron, itp.) – czego żądać przy ich montażu, aktualizacji i wymianie, żeby móc w pełni wykorzystywać możliwości diagnostyczne maszyn?
 • Specjalnie dla uczestników warsztatów - rewizja funkcji diagnostycznych i analiza statusu programu sterującego przez programy systemowe – co dostają inni szefowie UR i czego również Ty możesz żądać, aby szybko wykrywać usterki w systemach automatyki przemysłowej?
 • Co powinien dostarczyć nam dostawca maszyny oprócz dokumentacji DTR, aby w przyszłości szybko wykrywać usterki – tylko u nas przykłady najbardziej użytecznych wydruków z programu sterującego z opisem i komentarzami, szczegółowych instrukcji stanowiskowych oraz list części szybkozużywających się.

6. Wczesne planowanie utrzymania ruchu w celu szybkiego diagnozowania usterek

 • Jakie istotne zagadnienia należy przewidzieć już podczas projektowania nowych maszyn i linii produkcyjnych oraz modyfikowania obecnych, żeby móc szybko diagnozować usterki – jak planować udogodnienia konstrukcyjne i wzierniki ułatwiające wizualną kontrolę istotnych podzespołów maszyny i jej stanu technicznego, ułatwienia w bieżącej obsłudze, łatwy dostęp dla serwisowania?
 • Jakie są wymagane funkcje programu  sterującego maszyną pod kątem przyszłej - szybkiej diagnostyki uszkodzeń – system komunikatów dla UR i operatorów, który ułatwi autonomiczne utrzymanie ruchu.
 • WARSZTAT PRAKTYCZNY – opracowanie planu prewencyjnego dla wybranej maszyny, zaplanowanie jego wdrożenia i weryfikacja na podstawie wskazówek prelegenta!

Prelegent:

Andrzej Bartczak

Wspólnie z zespołem wewnętrznych trenerów Lean Manufacturing przez 4 lata zajmował się optymalizacją procesów w firmie produkcyjne Arjohuntleigh Palska. Dało to organizacji ponad 4 miliony zł oszczędności. Od 5 lat zarządza m.in. działem utrzymania ruchu. W tym czasie w dziale UR zostały wdrożone narzędzia 5S oraz SMED. Realizując podejście prewencji w utrzymaniu ruchu, wskaźnik dostępności maszyn utrzymuje się na poziomie powyżej 98%. W pracy koncentruje się na szkoleniach, podczas których przekazuje wiedzę i umiejętności stosowania narzędzi Lean Manufacturing, jak również z obszaru rozwoju osobistego. Swoje doświadczenie zdobył w pracy w międzynarodowych korporacjach, jak i w firmach polskich, na stanowiskach inżyniera, kierownika biura konstrukcyjnego, dyrektora produkcji, dyrektora działu infrastruktury.Unikalne cechy i korzyści ze spotkania:

 • Tylko u nas! - praktyczna wiedza i fachowe komentarze w zakresie najnowszych obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych .
 • 100% praktycznych porad - podczas Warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Państwa działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku".
 • Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów - Prelegenci wspierają uczestników udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali." Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w przeciągu tygodnia po dacie Warsztatów - odpowiemy na każde Państwa pytanie!
 • Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania potrzeb firm - to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów
 • Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny Warsztatów
 • Formuła "case study" - nasi prelegenci koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach.

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl