TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Chcesz wdrożyć procedury pracy i metody motywowania pracowników, które wyjątkowo dobrze sprawdzają się w redukcji awarii i przestojów,
 • Chcesz wdrożyć taką wizualizację pracy w dziale UR, aby Twoi ludzie wiedzieli na co pracują
 • Chcesz opanować kilka wyłącznie niezbędnych wskaźników w Utrzymaniu Ruchu, które pozwolą Ci kontrolować i poprawiać efektywność maszyn,
 • Nie interesuje Cię teoria a jedynie przykłady praktyczne z polskich średnich firm, które bez wdrażania TPM osiągnęły ponad 75% efektywność maszyn,

Zapraszamy na wyjątkowo praktyczne warsztaty:

Jak zwiększyć dostępność i efektywność maszyn w Utrzymaniu Ruchu?

(warsztaty praktyczne + analiza przypadków + gotowa dokumentacja i arkusze danych + konsultacje)

Podczas warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:

 • Jak zmierzyć w jakim stopniu zostały wykorzystane moce produkcyjne maszyn i o ile można tę wydajność podnieść?
 • Jak wdrożyć kompletny program zapobiegania awariom dzięki sformalizowanej ścieżce "od zgłoszenia zdarzenia na maszynie do wdrożenia czynności naprawczych"?
 • Jak skrócić czas przezbrojenia maszyn nawet kilkukrotnie?
 • Jak zorganizować pracę służb UR niższego i wyższego szczebla, w tym jak podzielić odpowiedzialność, aby zapobiec „spychologii”?
 • Jak wprowadzić zarządzanie wizualne w Utrzymaniu Ruchu, które jest warunkiem koniecznym do pożądanego zachowania ludzi?

Z warsztatów wyjadą Państwo z:

 • Gotowymi wzorami obliczania kluczowych wskaźników w Utrzymaniu Ruchu, które bezpośrednio po warsztatach możesz przenieść na grunt swojej firmy oraz listami kontrolnymi, które ułatwią kontrolę i analizę kalkulacji
 • Gotową do wdrożenia dokumentacją w tym: kartami zgłaszania awarii, kartą analizy przyczyn awarii, spisanymi procedurami "naprawczymi" gotowymi do wdrożenia w dziale UR
 • Pomysłami na finansowe i pozafinansowe motywowanie pracowników do stosowania procedur i kart zgłaszania problemów, które są kluczowe w redukcji niepożądanych zdarzeń na maszynach
 • Przykładami wizualizacji pracy działu UR na tablicach informacyjnych dla pracowników, które stanowią dla nich punkt odniesienia i decydują o jakości pracy

Program warsztatów:

1. Jak obliczyć i ocenić (pod kątem optymalizacji) wyjściową efektywność i dostępność maszyn w Twojej firmie?

 • Jak poprawić efektywność zbierania danych z maszyn w firmie: jeśli operatorzy robią to ręcznie lub elektronicznie lub też z wykorzystaniem systemów ERP i MES?
 • W jaki sposób zdefiniować i policzyć podstawowe wskaźniki w UR, które ułatwią śledzenie wydajności maszyn, w tym wynikowy wskaźnik Dostępności i Efektywności Maszyn (OEE)?
 • Gotowe wzory arkuszów danych dla operatorów i szefów Utrzymania Ruchu, które ułatwiają ocenę i reakcję na zdarzenia obniżające efektywność maszyn
 • Wewnętrzne metody pracy w Dziale UR, dzięki którym zbliżysz się do zadowalającego poziomu efektywności maszyn: benchmarking różnych maszyn, benchmarking różnych operatorów pracujących na tym samym typie maszyn, benchmarking zmian i brygad - okażemy gotowe wzory arkuszy danych i wykresy, dzięki którym zobaczysz, jak powinna wyglądać wizualizacja pracy w Utrzymaniu Ruchu, co jest podstawą dobrych decyzji

2. Jak wprowadzić standardy pracy w Utrzymaniu Ruchu prowadzące do redukcji awarii i przestojów?

 • Jakie procedury zgłaszania awarii lub zagrożenia awarią prowadzą do szybkiego dojścia do sedna problemu?
 • Procedury i dokumentacja, którą musi wypełnić operator, aby ułatwić analizę przyczyny awarii i zapobiec jej na przyszłość - okażemy "wzorcowe" arkusze, które wdrożyły inne firmy
 • W jaki sposób przeprowadzać i dokumentować przeglądy, aby wyciągać właściwe wnioski służące zapobieganiu awarii (system T-card)?
 • Dochodzenie przyczyn awarii za pomocą skutecznej metody why-why - jak to powinno działać w praktyce?
 • W jaki sposób przełożyć wnioski na skuteczną prewencję? Przykłady umiejętnego wdrażania działań naprawczych przez wybrane do tego celu grupy fokusowe - na przykładzie fabryk Nivea, Bols, Mars i innych
 • W jaki sposób osiąga się szybkie powtórne uruchomienie maszyn po awarii/przestoju, czyli niski wskaźnik MTTR?

3. Jak w najlepszych fabrykach w Polsce upraszcza się i redukuje czas przezbrojenia maszyn?

 • W którym z etapów przezbrajania leży największy potencjał do redukcji czasu?
 • Jak zorganizować stanowisko pracy operatora, aby możliwe było uzyskanie nawet kilkukrotnej redukcji czasu przezbrajania?
 • Jakie metody usytuowania części formatowych służą skracaniu czasu przezbrojenia maszyn?
 • Jak przeprowadzić wyjściową analizę przezbrojenia kluczowych maszyn lub całych linii produkcyjnych w Twojej firmie, aby uzyskać właściwe wnioski dla optymalizacji?
 • W jaki sposób dokonano redukcji czasu przezbrojeń w firmach Faurecia i Danone? Analiza przypadku dla metody przezbrojenia SMED

4. Jak zorganizować pracę ludzi w Utrzymaniu Ruchu i jak nimi zarządzać, aby w sposób ciągły dążyć do zwiększania efektywności i dostępności maszyn?

 • Gotowe schematy organizacyjne najbardziej wydajnych struktur Utrzymania Ruchu, które z powodzeniem realizują prewencję - przykłady z wybranych firm
 • Finansowe i pozafinansowe systemy motywowania pracowników Utrzymania Ruchu, czyli jak sprawić, aby pracownicy utożsamiali się z celami firmy - w jaki sposób osiągnięto to w Nivei i Bolsie?
 • Organizacja stanowisk pracy w Utrzymaniu Ruchu - jak przeprojektować stanowiska i wyznaczyć na piśmie cele operatorom, aby zmotywować ich do wczesnego reagowania na symptomy awarii?
 • Jak japońscy menedżerowie "zaprojektowali" wzorcowy dzień pracy pracowników Utrzymania Ruchu z celem maksymalizacji dostępności maszyn i jak funkcjonuje on dziś w firmach japońskich.
 • 5S w Utrzymaniu Ruchu w hucie Arcelor Mittal - jak "uporządkowane" stanowisko pracy wg japońskiej metodologii wprost przekłada się na właściwą priorytetyzację zadań przez operatorów i służby UR.

5. Wizualizacja pracy w Utrzymaniu Ruchu jako kluczowy czynnik przekładający się na wysoką dostępność i efektywność maszyn

 • Jak stworzyć plan wizualizacji pracy w Utrzymaniu Ruchu - co, komu i w jaki sposób prezentować, aby osiągnąć realny skutek w postaci wzrostu motywacji i odpowiedzialności?
 • Przykłady wizualizacji osiągów i celów dla Działów UR - zdjęcia tablic z celami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi wraz ze stopniem realizacji tak, że każdy pracownik wie w jakim jest miejscu i na co pracuje
 • Cykliczne spotkania działu UR - co i jak prezentować, aby wywołać efekt motywacji do osiągania coraz wyżej postawionych celów?
 • Jak po cyklicznym spotkaniu skutecznie wdrożyć wnioski, aby wyeliminować niekorzystne zdarzenia na maszynach - przykład organizacji grup roboczych do zadań specjalnych w General Motors, Nivei, Bolsie

6. Panel Specjalny - praktyczne warsztaty

Podczas panelu "krok po kroku" omówimy i prześledzimy proces analizy i oceny wykorzystania maszyn na produkcji na podstawie gry "katapulta." Obliczymy wskaźnik efektywności maszyn (OEE). Wypełnimy "wzorcowe" arkusze kalkulacyjne, które będą gotowe do wprowadzenia na grunt Państwa przedsiębiorstwa. Dzięki ćwiczeniu Uczestnicy zobaczą, jak powinien prawidłowo przebiegać proces poprawy efektywności maszyn w firmie.

Prelegent:

Adam Baśkiewicz

absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. W branży FMCG od przeszło 20 lat. Karierę zawodową zaczynał w firmie Fabryka Kosmetyków Pollena-Lechia S.A. W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych. Od roku 2009 zajmując stanowisko Menagera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu TPM jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG.

W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka. W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem "Problem solving" i "FMOS - Factory Mars Operations System" - MARS University w Europie. Od kwietnia 2015 Lean Coach odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie Azoty (Zakłady Azotowe w Chorzowie). Swoje doświadczenie w zakresie lean manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited. Obecnie konsultant i trener z zakresu Lean współpracujący z Fabryką Lean przy Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej. Pracował jako konsultant i trener dla kilkunastu zakładów, m. in. dla: Grupa Azoty, Primavera, VW, Stora Enso Poland S.A., Doellken, NGK Ceramics, TRW, Donako, LEK S.A.Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

 • 100% gwarancja praktycznej wiedzy - prezentujemy tylko niezbędną teorię, resztę prelegent omawia na praktycznych przykładach
 • Tylko konkretne przykłady - prelegent pracuje na realnych przykładach i case'ach z innych firm
 • Wysoka wartość merytoryczna - program warsztatów został opracowany przez Radę Programową czasopisma branżowego "Służby Utrzymania Ruchu", którą tworzą wyłącznie praktycy, którzy kierują działami UR w firmach
 • Renomowany certyfikat sygnowany przez Redakcję "Służb Utrzymania Ruchu" oraz "Pracownika Fizycznego"

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania:

 • Formuła case study – nasi trenerzy koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach.
 • 100% praktycznych porad - podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Państwa działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku".
 • Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów - Prelegent wspiera uczestników udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali."
 • Indywidualne bezpłatne konsultacje po warsztatach – nasi trenerzy są do Państwa dyspozycji w przeciągu tygodnia po od daty warsztatów - odpowiemy na każde Państwa pytanie!
 • Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania firm i instytucji - to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów
 • Nasi trenerzy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl