TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Musisz zastosować się do nowych zasad rewizji oceny ryzyka zawodowego w 2016 roku
 • Zdajesz sobie sprawę z zaostrzonych wymogów BHP przy pracy z maszynami,jakie weszły w życie w kwietniu 2016
 • Musisz wdrożyć ostatnie zmiany przepisów Kodeksu Pracy 2015/2016 oraz chcesz poznać newralgiczne obszary, na które kontrolujący w II poł. 2016 będą zwracać szczególną uwagę
 • Chcesz się zabezpieczyć, gdy PIP zapowie – lub też nie – rozpoczęcie kontroli oraz wiedzieć, jakie są prawne granice kontroli inspekcji w br.
 • Musisz według nowych wytycznych Kp. i wytycznych Inspektorów uaktualnić dokumentację: wypadków, oceny ryzyka, rejestry badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • Nie wiesz, czy i które działania kontrolne możesz zakwestionować w czasie trwania inspekcji, na jakie przepisy powołać się w takich sytuacjach
 • Musisz znać charakter środków pokontrolnych PIP, aby umieć przygotować na nie właściwą odpowiedź

To zapraszamy na jedyne treningowe i interaktywne warsztaty, podczas których pod okiem doświadczonego specjalisty z zakresu Prawa Pracy występującego przed Sądem przeciwko pracodawcom, dowiedzą się Państwo jak przygotować się do kontroli wg nowych wytycznych na 2016 r., przeanalizujemy obowiązkową dokumentację BHP, pokażemy na przykładach jakie procedury i uprawnienia przysługują w sytuacji kontroli:

KONTROLA PIP W ZAKŁADZIE PRACY 2016

w kontekście najnowszych zmian prawnych BHP i KP oraz zmienionych praktyk PIP, zabezpieczenie odpowiedzialności szefa i BHPowca na wypadek kontroli, procedury odwoławcze od decyzji

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznamy Państwa z ostatnimi zmianami BHP 2015/2016 oraz wytycznych w zakresie nowych zasad kontroli PIP obowiązujących w 2016 r. – i co w szczególności, w związku ze zmianą KP, będzie weryfikowane w II półroczu br.
 • Wyposażymy Państwa w pakiet rekomendowanej dokumentacji jako przykład pozytywnych praktyk – powiemy, w jaki sposób zweryfikować aktualne druki w firmie, aby każda, nawet niezapowiedziana kontrola inspektorów przebiegła bezproblemowo
 • Na przykładach omówimy najczęstsze wątpliwości w sytuacji kontroli, co ujawniać podczas kontroli, a jakich informacji nie przekazywać, kiedy odpowiadać na piśmie i jak argumentować
 • Umożliwimy indywidualne konsultacje z prelegentem, który posiada doświadczenie w prowadzeniu bezpośrednich kontroli PIP - każdy uzyska odpowiedź na zadane pytanie
 • Pokażemy na realnych sytuacjach, jak najlepiej bezpiecznie z punktu widzenia przepisów postępować z inspektorem na wypadek zarzutów w czasie kontroli
 • Przeanalizujemy za jakie uchybienia pracodawcy byli najczęściej karani w I połowie 2016 r. - omówimy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne jak ustrzec przed nimi swoją firmę
 • Ekspert wskaże jakie jeszcze nowości prawne czekają Państwa w 2016 oraz powie o planowanych priorytetach i harmonogramie działań programu PIP 2016-2018, o których każdy specjalista BHP musi wiedzieć

Program warsztatów:

Część A. Najważniejsze zmiany prawne 2015/2016, zmienione obowiązki pracodawców, nowe zasady kontroli PIP

W oparciu o obowiązujące wytyczne podsumujemy jak wdrożyć ostatnie zmiany przepisów i weźmiemy "pod lupę" przepisy oraz newralgiczne obszary, na które w II półroczu 2016 r. kontrolujący będę zwracać szczególną uwagę.

 • Co w obowiązkach służb BHP i organizacji bezpiecznej pracy w firmie zmieniła obowiązująca od 22 lutego br. nowelizacja Kp. (Dz. U. 2015 poz. 1220) – co nowego trzeba uwzględnić w dokumentacji, szkoleniach, wdrożonych w firmie regulaminach, co będzie weryfikowane w czasie kontroli?
 • Kto i jaki sposób jest zobowiązany do dokonania zmian w rejestrach, ocenie ryzyka,procedurach bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, m.in.: w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. poz. 1737), wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. 2015, poz. 929), bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych i innych
 • Substancje chemiczne stosowane w zakładach pracy – jakie błędy po 1 czerwca 2015 r. wykrywali podczas kontroli inspektorzyw zakresie zasad bezpieczeństwa, określania zagrożeń, oceny ryzyka, badań i pomiarów czynników szkodliwych, co obligatoryjnie musi zawierać dokumentacja, aby nie narazić pracodawcy na dotkliwe kary?
 • Jakie nowe procedury BHP należy wdrożyć w firmach w związku z wejściem w życie od 20 kwietnia br. nowej Ustawy o systemach oceny zgodności?
 • Co jeszcze zmieni się w 2016 r. – specjalnie dla Państwa przeanalizujemy sytuacje, w jakich PIP będzie nakładał w 2016 r. kary w drodze bezpośrednich decyzji administracyjnych

Część B. Zakres i przebieg kontroli zgodnie z wytycznymi na 2016 – o czym musi wiedzieć inspektor BHP w trakcie trwania inspekcji?

Przedstawimy jak się zmienił sposób wykonywania kontroli i PIP m.in.: powiemy wprost kto poza inspektorem może uczestniczyć w kontroli, które branże i zakłady pracy będą na celowniku w pierwszej kolejności i jak w czasie kontroli uniknąć pułapek w sytuacjach prawnie ryzykownych.

 • Jakie prawa i obowiązki mają służby BHP, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami w czasie kontroli?
 • Co powinno zawierać: zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli, imienne upoważnienie, legitymacja służbowa – czy błędy w dokumentacji upoważniają do niewpuszczenia inspektora do firmy?
 • Czas kontroli i limit kontroli – powiemy m.in. w jakich sytuacjach nie musimy się zgadzać na przedłużenie kontroli, kiedy i w jakich zakładach dopuszczone są inspekcje w weekendy, czy po zakończeniu kontroli inspektor może wrócić po dodatkowe dokumenty
 • Co wolno inspektorowi? – uczulimy na co trzeba pozwolić Inspektorowi na terenie firmy, a na co możemy się nie zgodzić, m.in.: legitymizowanie osób, rozmowy z pracownikami, wstęp do niektórych pomieszczeń, obiektów
 • Na przykładach pokażemy, co zweryfikować na stanowiskach pracy przed samą kontrolą, aby stan rzeczywisty firmy zgadzał się z dokumentacją, co może być uznane przeoczeniem, a co naruszeniem przepisów
 • Kiedy inspektor może wydać nakaz wykonania badań i pomiarów czynników i kiedy można się od tego odwoływać?
 • Omówimy czego ma prawo żądać Inspektor od kontrolowanego, a czego nie (osobne pomieszczenie, dostęp do komputera, żądanie wykonywania kserokopii dokumentów, itp.)
 • Na konkretnych przykładach „z życia” powiemy kiedy i za jakie błędy Inspektorzy karzą mandatem specjalistę ds. BHP, inspektora ppoż., brygadzistów, kierowników, kadry
 • Protokół z kontroli – podpowiadamy kiedy go można nie podpisać oraz odmówić przyjęcia mandatu, w jakim czasie i formie możliwe jest wniesienie zastrzeżeń, jak skutecznie pisać i uzasadniać odwołanie

Część C. WARSZTATY Z OBLIGATORYJNEJ DOKUMENTACJI BHP – nasz ekspert przedstawi na konkretnych przykładach druków na jakie elementy inspektor zwraca szczególną uwagę, omówi kluczowe punkty w drukach i podpowie jak sprawdzić, czy są sporządzone poprawnie, przeanalizuje najczęściej kwestionowane braki formalne i merytoryczne w dokumentacji. Ponadto omówi najczęstsze błędy stwierdzane w kartach oceny ryzyka oraz jak wykonać wzorową dokumentację powypadkową na przykładzie niejednoznacznego wypadku przy pracy

1. Ocena ryzyka zawodowego
 • jak ustalać zagrożenia i ŚOI aby nie zostać posądzonym o błędną klasyfikacje skutków – analiza najczęściej popełnianych błędów
 • jak wyznaczać dopuszczalność ryzyka akceptowalnego dla różnych stanowisk, aby inspektor nie kwestionował karty
 • jak skutecznie analizować proces oceny ryzyka, na którym zdarzył się wypadek – przykłady najczęstszych uchybień w dokumentacji
2. Wypadki przy pracy
 • jak bezbłędnie opisać w protokole wypadek, jego przyczyny oraz stan poszkodowanego, tak aby Inspektor nie zakwestionował druku i dokonanych ustaleń
 • co koniecznie musi zawierać statystyczna karta wypadku i prawidłowy rejestr wypadków – co najczęściej budzi wątpliwości kontrolera
 • analiza trudnych postępowań powypadkowych – jak opisać wypadki w sytuacjach kontrowersyjnych, które dopuszczają różne warianty rozwiązań
3. Szkolenia, badania, ŚOI
 • jak uzupełniać zestawienia, dzienniki, rejestry tak, aby inspektor nie zarzucił braku dostosowania programów szkolenia/instruktaży do konkretnych stanowisk
 • jak dokumentować wyniki pomiarów, aby podczas kontroli inspektor nie zlecił ich na koszt kontrolowanego

WAŻNE! Korespondencja z Inspekcją w zakresie odwołań i terminów – jak się odwoływać od wykonania decyzji, jak uzasadniać odniesienie w razie otrzymania Nakazu/Wystąpienia, kiedy odpowiadać na piśmie i jak argumentować możliwość przełożenia realizacji zaleceń pokontrolnych. A także jak informować o wykonaniu zaleceń o usunięciu nieprawidłowości.


PANEL SPECJALNY
STUDIA PRZYPADKÓW + SYMULACJE KONTROLI PIP + KONSULTACJE

W ramach panelu prelegent omówi i zobrazuje na przykładach ze swojego doświadczenia najbardziej kontrowersyjne przypadki naruszenia przepisów, omówi dyskusyjne wyroki SN, w wyniku których nałożone zostały kary finansowe, oraz wyjawi najczęściej popełniane błędy jakie wychodzą na jaw podczas kontroli.
Ćwiczymy, prowadzimy symulacje kontroli PIP, dyskutujemy i pracujemy na case'ach. Angażujemy uczestników w interaktywny proces analizy błędów.
To także czas dla Państwa – w sesji pytań uczestnicy będą mogli zweryfikować, czy rozwiązania BHP przyjęte w ich firmach są zgodne z wymaganiami Inspekcji Pracy.

Prelegent:

Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służby BHP Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie Młodszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, przeprowadzający kontrole oraz występujący przed sądami w sprawach cywilnych o wykroczenia i przestępstwa.


Uczestnicy:

Pracodawcy, inspektorzy BHP i specjaliści ds. BHP, inspektorzy ppoż., kadrowe, zajmujący się organizacją stanowisk pracy oraz prowadzeniem dokumentacji BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach.


Cel szkolenia:

Zapewniamy wsparcie w rozwiązaniu 100% indywidualnych problemów – Prelegent wspiera uczestników udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali." Wyróżnia nas praktyczna formuła: każdy Uczestnik będzie potrafił przekuć wiedzę przekazaną na szkoleniu na praktykę we własnej firmie. Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników – współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.


KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl