TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Jesteś szefem firmy, w której pracuje się przy maszynach lub bezpośrednio odpowiadasz za bezpieczeństwo ludzi jako kierownik produkcji/utrzymania ruchu/brygadzista
 • Musisz zabezpieczyć swoją odpowiedzialność z Kodeksu Pracy, cywilną oraz karną, jakiej podlegasz z tytułu 4 nowych dyrektyw europejskich oraz nowej Ustawy o Ocenie Zgodności
 • Musisz uzupełnić dokumentację maszynową i BHP, która tę odpowiedzialność zabezpieczy
 • Chcesz otrzymać gotowe wzory dokumentów, zatwierdzone przez PIP za zgodność z dyrektywą maszynową, narzędziową, a także checklistę elementów, które modyfikuje nowa ustawa i dyrektywy europejskie, wchodzące w życie nieodwołalnie w I połowie 2016 roku

Nie może zabraknąć Cię na jedynych warsztatach na rynku, które szczegółowo wskazują i wyjaśniają obowiązki proceduralne i dokumentacyjne użytkowników i producentów maszyn i urządzeń wg nowej ustawy i dyrektyw:

Nowa odpowiedzialność i obowiązki użytkowników, producentów i importerów maszyn i urządzeń

z tytułu nowej ustawy o Ocenie Zgodności i Dyrektyw Nowego Podejścia, które wejdą w życie 20 kwietnia 2016 roku

w tym kompletna dokumentacja maszynowa i BHP zabezpieczająca odpowiedzialność szefa firmy, dyrektora i brygadzisty

Dzięki udziałowi w warsztatach gwarantujemy, że:

 • Dowiesz się, jak nowa Ustawa o Ocenie Zgodności modyfikuje pojęcia użytkownika, importera i producenta maszyn i jakie w związku z tym poniesiesz konsekwencje prawne i dokumentacyjne
 • Skompletujesz dokumentację maszynową i BHP na 2016 rok, która w pełni zabezpieczy Twoją odpowiedzialność z tytułu KP, cywilną i karną dla każdego szczebla odpowiedzialności: szefa, dyrektora oraz brygadzisty w firmie, w której używa się maszyn  
 • Prawidłowo przeprowadzisz procedurę oceny zgodności i sporządzisz stosowną dokumentacjęz uwzględnieniem Dyrektywy Maszynowej i Dyrektyw Nowego Podejścia
 • Będziesz potrafił jednoznacznie przesądzić, których maszyn i urządzeń dotkną zmiany zawarte w Dyrektywach Nowego Podejścia, a które pozostaną bez zmian objęte „starą” Dyrektywą Maszynową i Narzędziową
 • Prawidłowo odtworzysz i uzupełnisz dokumentację techniczną maszyny w zależności od jej rodzaju i pochodzenia
 • Przeprowadzisz ocenę ryzyka wg norm obowiązujących na 2016 rok i zgodnie z nową Ustawą o Systemie Oceny Zgodności
 • Otrzymasz unikalną checklistę poprawności i kompletności dokumentacji maszynowej wg Dyrektywy Maszynowej i Narzędziowej oraz Dyrektyw Nowego Podejścia wchodzących w życie w 2016 roku

Co zmienia nowa ustawa o systemie oceny zgodności, która wejdzie w życie 20 kwietnia 2016?

 • Poszerza zakres odpowiedzialności producenta, dystrybutora i importera za dokumentację maszynową i zmienia definicję wyżej wymienionych podmiotów. Obowiązki producenta dotyczą również podmiotów, które modernizują lub modyfikują maszyny na własny użytek!
 • Wprowadza nowy system kar, w tym karę „na firmę” w wysokości 100 000 zł, która może być wymierzona bezpośrednio przez inspektora w wyniku wizyty w firmie, a nie sprawy sądowej, jak to było dotychczas.
 • W połączeniu z nowymi uprawnieniami PIP, pracodawca nie musi być uprzedzony o kontroli jak to było dotychczas

Program warsztatów:

1. Odpowiedzialność szefa firmy i poszczególnych osób w firmie odpowiadających za bezpieczeństwo ludzi pracujących przy maszynach oraz za kompletność dokumentacji maszynowej i BHP na 2016 rok:

 • Czego musi dopilnować szef firmy i jaką odpowiedzialność nakłada na niego nowa Ustawa o Ocenie Zgodności?
 • Rodzaje i źródła kar, jakie mogą dotknąć firmę i pracowników z tytułu niedopełnienia obowiązków formalnych i dokumentacyjnych, w tym nowa kara „na firmę” w wysokości 100 000 zł
 • Jak będzie wyglądała odpowiedzialność w praktyce egzekwowana przez polskie sądywzględem polskich firm gdy producent nie dostarczy kompletnej dokumentacji maszynowej?
 • Jaka jest wzajemna relacja źródeł prawa po wejściu w życie nowej Ustawy o Ocenie Zgodności oraz nowych dyrektyw europejskich – kto za co odpowiada w kontekście bezpieczeństwa pracy przy maszynach i stosownej dokumentacji?

2. Praktyczne konsekwencje wejścia w życie w I połowie 2016 roku dyrektyw:

 • 2014/68/WE - urządzenia ciśnieniowe PED
 • 2014/30/UE - kompatybilność elektromagnetyczna EMC
 • 2014/35/UE - graniczne wartości (niskie) napięcie LVD
 • 2014/29/UE - proste zbiorniki ciśnieniowe SPVD
 • Jaka będzie w praktyce zależność między Dyrektywą Narzędziową, Maszynową a Dyrektywami Nowego Podejścia oraz Nową Ustawą o Systemie Oceny Zgodności?
 • Jakich maszyn i urządzeń dotyczą nowe rozporządzenia i jakie obowiązki wprowadzają?
 • Od kiedy zaczną w praktyce obowiązywać nowe przepisy dla producentów i użytkowników maszyn i urządzeń?
 • Czy i w jakim zakresie nowe dyrektywy dotkną maszyn, które obecnie znajdują się w obrocie i w użytkowaniu?
 • Istotna zmiana momentu, w którym maszyna musi spełniać nowe wymogi – wprowadzanie do użytkowania versus wprowadzanie do eksploatacji - co to w praktyce oznacza dla producentów i działów technicznych?

3. WARSZTAT DOKUMENTACYJNY - ocena zgodności po nowemu, Instrukcja Techniczno-Ruchowa - obowiązkowe wytyczne na 2016 rok:

 • Jak sporządzić kompletną dokumentację w wyniku przeprowadzenia Nowej Oceny Zgodności w przypadku gdy wytwarzamy nową maszynę lub modyfikujemy oraz modernizujemy starą?
 • Jak odtworzyć brakującą dokumentację techniczną maszyny – kto może to zrobić oraz jaki jest zakres niezbędnego minimum, jakie należy odtworzyć?
 • Jakie są różnice przy odtwarzaniu instrukcji techniczno-ruchowej dla maszyn zakupionych w UE i poza UE, a jakie w przypadku maszyny nieukończonej lub wytworzonej na własny użytek?
 • Co w aktualizacji instrukcji techniczno-ruchowej zmieniają Dyrektywy Nowego Podejścia, które wejdą w życie w I połowie 2016 roku?
 • Jak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE udokumentować zmianę przeznaczenia lub istotną modyfikację maszyny?
 • Jak sprawdzić poprawność i kompletność dokumentacji maszyn "starych" lub zakupionych na rynku wtórnym, które po I półroczu 2016 będą musiały spełnić nowe wymagania?
 • Jakie druki i formularze należy obowiązkowo przygotować dla maszyn z UE i spoza UE, a jakie dla wykonanych lub zmodyfikowanych na własne potrzeby – wytyczne na 2016 rok

4. Zmiana w 8 modułach oceny zgodności - w jaki sposób dokonywać oceny zgodności po nowemu gdy modernizujesz, modyfikujesz lub produkujesz maszynę lub urządzenie:

 • Modernizacja maszyn – w jakim zakresie nowe przepisy zmieniają sytuację podmiotów, które modernizują maszyny – jakie wymogi trzeba będzie spełnić w 2016 roku?
 • Modyfikacja maszyn – w jakim zakresie zmieniły się moduły oceny zgodności w przypadku modyfikacji maszyn?
 • Czy i jakie zmiany nastąpiły w procedurze domniemania zgodności?
 • Omówienie zmian w procedurach przeprowadzania zgodności w podziale na 8 modułów na zasadzie praktycznego zestawienia „jak było – jak jest”
 • Zmiany w sposobie oznakowania CE

5. Ocena ryzyka technicznego maszyn wg przepisów na 2016 rok:

 • Ocena ryzyka technicznego maszyn wg obowiązującej normy PN-EN ISO 12100 – przykłady wzorcowych ocen podparte szczegółowym omówieniem:
 • Zasad i metodologii przeprowadzania identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka wg normy PN-EN 12100
  • Procedury udokumentowania przeprowadzonej oceny ryzyka technicznego
  • Obowiązku dokonania zmian w DTR w związku z przeprowadzoną oceną ryzyka i modyfikacją maszyny z uwzględnieniem obowiązującej dyrektywy maszynowej i Dyrektyw Nowego Podejścia, które wejdą w życie w I połowie 2016 roku

6. Jakie kary grożą za niespełnienie wymogów nowej Ustawy o Systemie Oceny Zgodności oraz Dyrektyw Nowego Podejścia, które zaczną obowiązywać w 2016 roku?

 • Jednostki nadzoru rynku i ich uprawnienia - UOKIK, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa, Urzędy Morskie
 • Zasada nieograniczonej wysokości kar finansowych i bezpośredniości obowiązywania kar w związku z planowanymi na czerwiec 2016 zmianami uprawnień inspektorów PIP
 • Kiedy będą przeprowadzane pierwsze kontrole w zakładach przemysłowych i jak się do nich przygotować?
PREZENT DLA NASZYCH UCZESTNIKÓW!

Checklista poprawności i kompletności dokumentacji maszynowej wg Dyrektywy Maszynowej i Narzędziowej oraz Dyrektyw Nowego Podejścia wchodzących w życie w 2016 roku - ujęcie syntetyczne!

Prelegent:

Adam Górny

Doświadczony pracownik naukowy Zakładu Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej; specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych; autor publikacji na temat oceny zgodności, ergonomii i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn.Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim:

 • Szefów firm, w których używa się maszyn i urządzeń
 • Szefów Służb Utrzymania Ruchu
 • Kierowników Produkcji
 • Kierowników Działów Technicznych
 • Głównych Mechaników
 • Osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn
 • Konstruktorów i Technologów
 • Osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE
 • Automatyków i Inżynierów Produkcji
 • Producentów i importerów maszyn i urządzeń

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania:

 • TYLKO U NAS!
  Praktyczna wiedza i fachowe komentarze w zakresie najnowszych obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.
 • 100% PRAKTYCZNYCH PORAD
  Podczas Warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Państwa działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku".
 • WSPARCIE W ROZWIĄZANIU INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW
  Prelegenci wspierają uczestników, udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali." Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w przeciągu tygodnia po dacie Warsztatów - odpowiemy na każde Państwa pytanie!
 • PROGRAM WARSZTATÓW PRZYGOTOWANY W OPARCIU O MARKET RESEARCH
  To gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów.
 • NASI WYKŁADOWCY SĄ OCENIANI PRZEZ UCZESTNIKÓW
  Współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny Warsztatów.
 • FORMUŁA "CASE STUDY"
  Nasi prelegenci koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach.

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl