TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Musisz poznać jakie zasady zawierania umów o pracę z pracownikami fizycznymi obwiązują od 22 lutego br. i co najnowsze zmiany w KP oznaczają z punktu widzenia korzyści i zagrożeń dla firmy produkcyjnej
 • Chcesz zyskać pewność, że zwalniając po 22.02.2016 r.  pracownika, robisz to prawidłowo i nie narazisz się na  proces w sądzie pracy oraz ustalić jaką dokumentację zebrać, żeby udowodnić słuszność swojej decyzji
 • Chcesz się dowiedzieć, czy stosujesz właściwe procedury wobec pracownika, który przychodzi do pracy w stanie niedyspozycji, pod wpływem alkoholu czy środków odurzających
 • Chcesz poznać wszystkie metody, jakie przewiduje KP, postępowania z pracownikiem, który ciągle korzysta z L4, notorycznie się spóźnia i robi częste przerwy „na papierosa”
 • Nie wiesz jak wykorzystać przepisy KP i wytyczne Inspektorów Pracy w zakresie BHP, gdy pracownik narzeka na warunki pracy i straszy donosem do PIP

zapraszamy na jedyne tak praktyczne warsztaty na rynku:

Certyfikowane warsztaty dla kierowników produkcji i szefów firm produkcyjnych

Nowy Kodeks Pracy 2016 na hali produkcyjnej: skuteczne dyscyplinowanie pracowników i zabezpieczenie interesów firmy produkcyjnej

Nowe uprawnienia, obowiązki oraz dokumentacja zabezpieczająca pracodawcę w zakresie zatrudniania, dyscyplinowania i zwalniania pracowników fizycznych zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 1220 i zaleceniami PIP

Korzyści z warsztatów:

 • Wyposażymy Państwa w dokładną i praktyczną wiedzę „z pierwszej ręki”, co dokładnie w zakresie KP sprawdzają inspektorzy podczas kontroli dotyczących zatrudniania, zwalniania, czasu i warunków pracy pracowników fizycznych i  co w szczególności, w związku ze zmianą KP, będzie weryfikowane w I półroczu 2016 r.
 • Przekażemy Państwu pakiet niezbędnych zapisów – przykłady notatek służbowych, uzasadnień do umów, wypowiedzeń, które chronią interesy pracodawcy na wypadek ewentualnego sporu z pracownikiem
 • Dokładnie omówimy nową, obowiązującą po 22.01.2016 r.  procedurę zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, nieokreślony, o dzieło i zlecenie i jednoznacznie wyjaśnimy te z nowych rozwiązań, które mogą rodzić najwięcej wątpliwości
 • Przeanalizujemy za jakie uchybienia wobec pracowników produkcyjnych pracodawcy byli najczęściej karani w 2015 r. – omówimy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne jak ustrzec przed nimi swoją firmę  
 • Wyposażymy Państwa we wszystkie instrumenty, które przepisy dają do ręki pracodawcom do walki z pracownikami nieuczciwymi, łamiącymi postanowienia regulaminu pracy, ignorującymi przepisy BHP i  dyscyplinę pracy.

Program warsztatów:

Część I. Rekrutacja i zatrudnianie pracowników fizycznych - praktyczny komentarz do nowych, obowiązujących od 22.02.2016 r. przepisów KP

 • W jaki sposób przeprowadzać rekrutację w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Jakich pytań nie wolno zadawać kandydatom na pracowników produkcyjnych?
 • Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony – co w praktyce oznaczają limity liczbowe i czasowe, jak liczyć okres 33 miesięcy w przypadku ciągłości zatrudnienia, a jak w przypadku przerw w zatrudnieniu
 • Jakie zapisy można zawierać w umowach o pracę na czas określony, aby nie podlegały nowym ograniczeniom  - jak działać w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w związku z realizacja dużego zamówienia, specyfiką produkcji sezonowej, przy zatrudnianiu pracowników na zastępstwo
 • Jakie obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy mogą w praktyce firmy produkcyjnej uzasadniać zawarcie umowy poza nowo obowiązującymi limitami
 • Jakie informacje koniecznie trzeba przekazać pracownikowi, z którym podpisujemy umowę o pracę? (rozdz. I i II KP)
 • Umowa zlecenie czy umowa o dzieło  – jak po zmianach z 22.02.2016 r. zatrudnić pracowników zgodnie z prawem i z korzyścią dla firmy?

Część II. Przestoje, urlopy, zwolnienia lekarskie - wyjaśnienia na rzeczywistych przykładach z hali produkcyjnej

 • Jak dokumentować zakres obowiązków dla pracowników i wyznaczać im zadania podczas przestojów tak, aby nie naruszać KP i żeby pracownicy nie mogli odmówić ich wykonania?
 • Jak zgodnie z KP ściągnąć pracownika z urlopu lub odmówić jego udzielenia? (art. 152 -164 KP)
 • Jak nie dasz mi urlopu, pójdę na L4 - procedury postępowania z pracownikiem, który szantażuje szefa

Część III. Jak zgodnie z prawem planować i rozliczać nadgodziny, pracę w dniu wolne czy można naruszyć dobę pracowniczą?

 • Kiedy kierownik produkcji może zatrzymać pracowników w pracy i jak zgodnie z KP powinien ich wynagradzać za nadprogramową pracę, kiedy pracownikowi za nadgodziny przysługuje dodatek w wysokości 50, kiedy 100%?
 • Kiedy za nadgodziny można „zapłacić” dniem wolnym i kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny – w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie?
 • Pracownik musi pracować w niedzielę – kiedy przysługuje mu dodatek w wysokości 100 lub 200%?
 • Jakie możliwości ma pracodawca, jeśli z powodu pracy w nadgodzinach pracownik nie skorzysta z obowiązkowego 11-godzinnego prawa do odpoczynku?

Część IV. Rozmowy dyscyplinujące, upomnienia, kary i zwalnianie pracowników fizycznych

 • W jaki sposób i w jakich sytuacjach można udzielić nagany pracownikowi, a kiedy wystarczy upomnienie ustne lub pisemne wg KP?
 • Czy „za karę” można pracownika pozbawić premii lub przesunąć na inne stanowisko?
 • Czego nie wolno mówić podczas rozmów dyscyplinujących, aby przytoczone argumenty nie zostały wykorzystane przeciwko pracodawcy?
 • Kiedy i na jakiej podstawie można wg zmian KP obowiązujących od 22.02.2016 r. rozwiązać umowę na czas nieokreślony, określony i jak uzasadnić decyzję w dokumentacji?
 • Jakie, zgodne z najnowszym KP, zabiegi można zastosować, aby skrócić czas wypowiedzenia?
 • Zwalniamy dyscyplinarnie – jakich procedur trzeba dopełnić, aby uniknąć wizyty w sądzie pracy?

Część V. Prawa i obowiązki pracowników produkcyjnych wg KP - jak się zabezpieczyć przed sporami na przykładach prawdziwych postępowań

 • Kiedy i jaką karę można nałożyć na pracownika, który nie stosuje się do przepisów BHP i ppoż. na hali produkcyjnej?(art.211 KP)
 • W jaki sposób pracownicy odpowiadają za mienie powierzone?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy pracownik nie wypełnia postanowień regulaminu pracy
 • Za zimno, za ciemno, za ciepło - jak reagować gdy pracownik narzeka na warunki pracy, kiedy roszczenia pracowników należy uznać za uzasadnione, a kiedy można je odrzucić? (art. 210 i 212 KP)

Część VI. Sytuacje konfliktowe na linii pracodawca - pracownik. Jak wg zaleceń Inspektorów Pracy rozwiązywać nieporozumienia z korzyścią dla pracodawcy

 • Pracownik pod wpływem – co robić, kogo powiadomić, jakie procedury postępowania z odurzonym pracownikiem stosować zgodnie z przepisami
 • Kradzieże i oszustwa na hali – znikający towar, sprzęt roboczy i okradanie siebie nawzajem. Jak zapanować nad pracownikami i jak postępować w przypadku kradzieży na hali?
 • Bójki i kłótnie – rozwiązywanie konfliktów jakie możliwości dają przepisy i jak je wykorzystać
 • Co robić gdy pracownicy notorycznie psują serie i niszczą „materiał powierzony” (art. 114-123 KP)
 • Dlaczego znowu mam najgorszą robotę?! – jak uzasadniać zgodnie z prawem powierzone obowiązki
 • Gdy przerwa na papierosa jest zbyt częsta –sposoby radzenia sobie z częstymi przerwami na hali produkcyjnej
 • Już 3 dzień nie przyszedł do pracy – spóźnienia, częste przerwy, unikanie pracy. Jak radzić sobie z typowymi problemami na hali wg zaleceń IP

Prelegent:

Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służby BHP Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie Młodszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.


Unikalne cechy i korzyści ze spotkania:

 • Tylko u nas! - praktyczna wiedza i fachowe komentarze w zakresie najnowszych obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.
 • 100% praktycznych porad - podczas Warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Państwa działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku".
 • Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów - Prelegenci wspierają uczestników udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali." Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w przeciągu tygodnia po dacie Warsztatów - odpowiemy na każde Państwa pytanie!
 • Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania potrzeb firm - to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów
 • Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny Warsztatów

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl